Frågor & svar

  • Förutsatt att eleven har ett giltigt körkortstillstånd och att handledaren har ett handledartillstånd för eleven gäller försäkringen precis som vanligt.