Vagnskadegaranti

De tre första åren med en ny Toyota

Genom vagnskadegarantin kan du få ersättning för vagnskador – skador på bilen som du kan få genom en trafikolycka, någon annan yttre olyckshändelse eller skadegörelse.

Har bilen vagnskadegaranti?

Om din Toyota personbil är registrerad efter den 1 januari 2019 finns vagnskadegarantin hos Länsförsäkringar. Är din bil under tre år men registrerad före den 1 januari 2019 kan du kontrollera vagnskadegarantin i bilens vagnskadegarantibevis som finns i din instruktionsbok, alternativt kontakta oss.

Vagnskadegarantin gäller i tre år

Alla personbilar från Toyota som säljs i Sverige får en vagnskadegaranti. Garantin gäller i tre år från första registreringsdatum hos Transportstyrelsen. I bilens vagnskadegarantibevis finns mer information om giltighetstiden för din bils vagnskadegaranti och garantins villkor.

Halvförsäkring räcker

När vagnskadegarantin gäller behöver du bara en halvförsäkring. När garantin går ut är det viktigt att du tecknar en helförsäkring för att fortsätta få ersättning för vagnskador. 

Lägre självrisk på vagnskadegarantin

Information om vilken självrisk du har finns i ditt vagnskadegarantibevis som du hittar i din instruktionsbok. Har du Toyota Bilförsäkring Premium reduceras självrisken med 3 000 kronor.