Eco Score

ECO Score hjälper dig till bättre bränsleekonomi

Toyota ECO Score är en funktion av många som Toyota har utvecklat för att främja en miljövänlig körning. Genom realtidsfeedback av förarens körvanor får föraren hjälp med att optimera bränsleeffektiviteten och att minska bilens koldioxidutsläpp.

ECO Score fungerar genom att övervaka olika köregenskaper hos föraren. Varje egenskap tilldelas en poäng mellan 0 och 100, där 100 är det mest effektiva.

  • Accelerationspoängen mäter hur smidigt föraren accelererar från stillastående eller under omkörning.
  • Inbromsningspoängen mäter förarens förmåga att rulla ut bilen utan att använda bromsarna överdrivet mycket.
  • Jämn fart-poängen mäter hur väl föraren håller en jämn hastighet utan onödig acceleration eller inbromsning.

ECO Score ger i realtid visuell feedback till föraren genom färgade staplar på fordonets instrumentbräda. Det gäller för föraren hålla den gröna stapeln så långt till vänster som möjligt för en effektiv körning.

Genom att ge realtidsfeedback om körvanor hjälper ECO-Score föraren att göra små justeringar som kan leda till betydande bränslebesparingar över tid. Efter avslutad körning får man också även en sammanfattning av hela resan även om man valt har andra menyer.