.

Vad kan man göra för att undvika en viltolycka?

Varje år är cirka 65 000 fordon inblandade i viltolyckor i Sverige och de flesta av dessa sker på hösten. Det bästa du kan göra för att undvika en olycka är att sänka hastigheten. Här får du fler tips!

Så här undviker du att krocka med vilt

  • Anpassa farten och håll uppsikt på både vägen och terrängen intill.
  • Kör försiktigt där viltstängsel saknas.
  • Var särskilt uppmärksam i skymning och gryning.
  • Många djur är flockdjur – fler än en kan dyka upp.
  • Ta varningsskyltar på allvar.

Vad ska jag göra om jag råkar ut för en viltolycka?


1. Gör en polisanmälan

Om du har råkat ut för en olycka med vilt måste du enligt lag ringa 112 och göra en polisanmälan. Det gäller om du har krockat med älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv lo, utter, örn eller mufflonfår. Du måste också anmäla en olycka med ren, även om det inte räknas som vilt.

Skyldigheten att anmäla olyckan gäller både om djuret du kolliderat med har försvunnit, är synbart skadat eller har avlidit.

2. Placera ut en varningstriangel och märk ut platsen

Märk ut olycksplatsen så att eftersöksjägare sedan lätt kan hitta platsen och spåra djuret. Om djuret har försvunnit markerar du den sida av vägen där djuret försvann.

En viltolycksremsa är bra för att märka upp platsen - en sådan kan du få på närmaste bilprovning eller skriva ut från Viltolycksrådets webbplats. Men om du inte har det kan exempelvis ett klädesplagg eller en plastpåse fungera.

3. Gör en skadeanmälan

I Toyota Bilförsäkring Premium ingår tilläggsförsäkringen Extra. Självrisken är då 0 kr om du krockar med ett djur. För Toyota Bilförsäkring är självrisken samma som för Vagnskada, dvs 3 000 eller 5 000 kr - om du inte har tilläggsförsäkringen Extra. Då är självrisken 1 000 kr.