Toyota Bilförsäkring

TILLSAMMANS MED LÄNSFÖRSÄKRINGAR

Allrisk ingår

Om du tankar fel drivmedel, tappar bort bilnyckeln eller skadar inredningen.

Vi kan din bil

Vi garanterar reparation hos en Toyota-auktoriserad verkstad.

Maskinskada 10 år

Försäkring för motor och elektronik gäller i tio år, max 15 000 mil.

Innehåll & självrisker

Innehåll
Toyota Bilförsäkring
Personskador och skador på andras egendom.
1 000 kr*
Skador vid brand, åsknedslag eller explosion.
1 800 kr
Om du behöver laga eller byta ut en glasruta på grund av en spricka eller ett stenskott. Självrisk för byte av ruta 750 kr för Toyota Bilförsäkring Premium, 1 500 kr Toyota Bilförsäkring. Självrisk för lagning av ruta: 0 kr för Toyota Bilförsäkring Premium, 200 kr för Toyota Bilförsäkring.
1 500/200 kr
Om din bil blir stulen eller om du får inbrott i bilen.
1 800 kr**
Bärgning, räddning och bogsering om bilen får driftstopp, som till exempel punktering.
1 500 kr
Advokat- och rättegångskostnader om du hamnar i tvist efter till exempel en trafikskada.
20 % av kostnaden minst 1 000 kr
Fel på motor och elektronik, som trasig kamkedja eller fel på kyl- och värmesystem. Gäller för bilar som är högst tio år eller har körts längst 15 000 mil. För hybridkomponenter 20 000 mil. Självrisk Toyota Bilförsäkring Premium 750 kr upp till 10 000 mil, därefter 1 500 kr. Självrisk Toyota Bilförsäkring 3 000 kr upp till 6 000 mil, 5 000 kr upp till 10 000 mil, därefter 7 000 kr.
3 000/5 000/7 000 kr
Om du tankar fel drivmedel eller tappar bort eller skadar bilnyckeln. Ersätter även skador om du råkar skada inredningen i en bil som är högst åtta år gammal.
1 000 kr
Om du behöver träffa en psykolog efter till exempel en trafikolycka.
0 kr
Skador på din bil vid en trafikolycka, även om felet är ditt. Du kan också få ersättning vid så kallad annan yttre olyckshändelse, till exempel om du backat in i en stolpe eller råkat ut för skadegörelse. Välj självrisk mellan 3 000 kr och 5 000 kr.
3 000/5 000 kr
Tilläggsförsäkringen Extra
Tillägg
Ersätter 75 % av kostnaden för en hyrbil om din bil går sönder ***. För Toyota Bilförsäkring Premium ersätts hyrbilen under reparationstiden i högst 90 dagar. Vill du inte ha en hyrbil kan du få kontant ersättning på 150 kr per dag. För Toyota Bilförsäkring ersätts hyrbilen i högst 60 dagar. Vill du hellre ha kontant ersättning kan du få 150 kr per dag.
Lägre självrisk om du krockar med ett djur. För Toyota Bilförsäkring är självrisken samma som för Vagnskada, om du inte har tilläggsförsäkringen Extra.
1 000 kr
Lägre självrisk om du råkar ut för skadegörelse på din bil. För Toyota Bilförsäkring är självrisken samma som för Vagnskada, om du inte har tilläggsförsäkringen Extra.
1 000 kr
Om du råkar ut för en vagnskada när du har vagnskadegaranti är din självrisk 3000 kr lägre med Toyota Bilförsäkring Premium.
Ingår ej

*Om föraren är yngre än 24 år och inte är den registrerade ägaren av fordonet tillkommer en självrisk på 1 000 kronor.

**Om din bil blir stulen när den har en aktiverad spårningsutrustning som vi godkänt, slipper du självrisken helt.

***För dig som har en finansanknuten försäkring som du betalar tillsammans med din finansiering ersätter vi 100 procent av kostnaden upp till 90 dagar eller 150 kronor/dag istället för hyrbil under förutsättning att din bil omfattas av en vagnskadegaranti.

Vanliga frågor

  • Förutsatt att eleven har ett giltigt körkortstillstånd och att handledaren har ett handledartillstånd för eleven gäller försäkringen precis som vanligt.

Se alla frågor och svar