Toyota Business Plus

TILLSAMMANS MED LÄNSFÖRSÄKRINGAR

Allrisk ingår

Om du tankar fel drivmedel, tappar bort bilnyckeln eller skadar inredningen.

Vi kan din bil

Vi garanterar reparation hos en Toyota-auktoriserad verkstad.

Maskinskada 10 år

Försäkring för motor och elektronik gäller i tio år, max 15 000 mil.

Innehåll & självrisker

Innehåll
Självrisk
Personskador och skador på andras egendom.
10 % av ett prisbasbelopp*
Skador vid brand, åsknedslag eller explosion.
5 % av ett prisbasbelopp
Om du behöver laga eller byta ut en glasruta på grund av en spricka eller ett stenskott. Behöver du byta rutan är självrisken 5 % av ett prisbasbelopp, vid lagning är självrisken 0 kr.
5 % av ett prisbasbelopp/0 kr
Om din bil blir stulen eller om du får inbrott i bilen.
5 % av ett prisbasbelopp**
Bärgning, räddning och bogsering om bilen får driftstopp, som till exempel punktering.
5 % av ett prisbasbelopp
Advokat- och rättegångskostnader om du hamnar i tvist efter till exempel en trafikskada.
20 % av kostnaden minst 5 % av ett prisbasbelopp
Fel på motor och elektronik, som trasig kamkedja eller fel på kyl- och värmesystem. Gäller för bilar som är högst tio år eller har körts längst 15 000 mil. För hybridkomponenter 20 000 mil. Självrisk 5 % av ett prisbasbelopp upp till 10 000 mil. Efter 10 000 mil är självrisken 3 500 kr.
5 % av ett prisbasbelopp/3 500 kr
Ersätter även skador på inredningen i en bil som är högst åtta år gammal. För lätt lastbil ersätts endast skador på inredningen i förarkupén.
5 % av ett prisbasbelopp
Om du behöver träffa en psykolog efter till exempel en trafikolycka.
0 kr
Skador på din bil vid en trafikolycka, även om felet är ditt. Du kan också få ersättning vid så kallad annan yttre olyckshändelse, till exempel om du backat in i en stolpe eller råkat ut för skadegörelse. Om du har vagnskadegaranti kan det vara en annan självrisk.
10 % av ett prisbasbelopp
Tilläggsförsäkringen Extra
Ersätter 75 % av kostnaden för en hyrbil om din bil går sönder. Gäller under reparationstiden och högst 90 dagar. Om du inte vill ha en hyrbil kan du få kontant ersättning på 150 kr per dag.
Lägre självrisk om du krockar med ett djur. Utan tilläggsförsäkringen Extra är självrisken samma som för vagnskada.
0 kr
Lägre självrisk om du råkar ut för skadegörelse på din bil. Utan tilläggsförsäkringen Extra är självrisken samma som för vagnskada.
Halva självrisken för vagnskada

*Om föraren är yngre än 24 år och inte är den registrerade ägaren av fordonet tillkommer en självrisk på 1 000 kronor.

**Om din bil blir stulen när den har en aktiverad spårningsutrustning som vi godkänt, slipper du självrisken helt.

Toyota Fleet Försäkring

Tillsammans med Toyota Financial Services 

Toyota Fleet Försäkring är en samlingsförsäkring med enhetspremie för stora och medelstora företag som du kan teckna i samband med bilköp och finansiering hos Toyota Financial Services. För mer information, kontakta din Toyota-återförsäljare.

grå hilux

Vanliga frågor

  • Förutsatt att eleven har ett giltigt körkortstillstånd och att handledaren har ett handledartillstånd för eleven gäller försäkringen precis som vanligt.

Se alla frågor och svar